Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang


Trường ĐH Kiên Giang 8 năm hành trình tri thức

TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐH KIÊN GIANG ĐOÀN KẾT – XUNG KÍCH – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang chúc mừng năm mới - Xuân nhâm dần 2022

Tổng kết công tác Tuyển sinh năm 2021